Skip Navigation Linksstart > kurser/material > böcker

Boken utgår, passa på!   

Effektiva arbetslag i skolan (Brain Books, 1999)  Effektiva arbetslag i skolan

Boken beskriver en modell för utveckling av arbetslag som bl a utgår från MBTI och NLP. Trots titeln, är detta inte bara en bok för skolans värld. Tankarna kan lätt appliceras på andra arbetsgrupper.

Pris 60:-, moms (6%) och frakt tillkommer.
Vid köp av 10 böcker eller fler kostar boken 50:-, moms (6%) och frakt tillkommer .

Gå till "beställ" och scrolla ner till "böcker"

ISBN 91-89250-16-8
Sidor: 108
InbundenVad är du för en typ (Summarum, 2005)  Vad är du för en typ

Boken beskriver den modell för personligheten som ligger bakom Rebus Typformulär,MBTI JTI. Människors olikheter beskrivs på ett lättfattligt sätt och med många exempel. Konsekvenser av olikheterna, t ex på arbetsplatser, diskuteras också. Boken kan läsas av personer som är insatta i instrumentet och av sådana som ännu inte kommit i kontakt med det.

Pris 169:-, moms (6%) och frakt tillkommer.
Vid köp av 10 eller fler kostar boken 150:-.
Boken kan du beställa här.

SBN 91-631-6640-2
Sidor: 117
Häftad

 


Tänk Om (Författarhuset, 2002)  Tänk om

Kostnaderna för rehabilitering skjuter i höjden och man pratar allt mer om behovet av effektivare rehabilitering. Det är lätt att säga, men hur gör man?

Boken kommer med infallsvinklar som utmanar en del invanda tankesätt. Den beskriver också modeller som är tänkta att fungera som handfasta verktyg i rehabiliteringsarbetet.

    Boken tar upp:
  • Rollen som rehabiliteraren tar på sig - vilka konsekvenser får den?
  • Kommunikation - nyckeln i rehabiliteringsarbetet
  • Insatser på rätt nivå - var ligger egentligen problemet?
  • Ett strukturerat arbetssätt -tydlighet som förutsättning för effektivitet

Utgångspunkter är blandJungs typologi för självkännedom och förståelse för olikheter samt NLP med dess förhållningssätt och modeller för utveckling och problemlösning.

Pris 100:-, moms (6%) och frakt tillkommer.
Boken kan du beställa här.

ISBN 91-89390-30-x
Sidor: 140
InbundenJaget, laget och teamet

Författare: Lars Hogedal och Margareta Lycken.


  Många kan ha glädje av boken. Den enskilde som vill spegla och få perspektiv på sitt eget sätt att vara och verka. Ledaren, chefen. coachen eller tränaren som vill få en djupare förståelse för människors agerande. Ledningsteam, projektgrupper, styrelser eller arbetsgrupper av olika slag som vill öka insikten om teamroller och relationer samt utveckla samspelet.

Ambitionen är att på ett enkelt och lättfattligt sätt beskriva olika teorier och modeller. Jungiansk typologi (Rebus Typformulär, MBTI, JTI) beskrivs utifrån individens och gruppens perspektiv. Det finns också ett avsnitt om teamroller (Rebus Teamroller).
Texten varvas med bilder och figurer som underlättar, förstärker och förtydligar. Vidare finns verktyg och hjälpredor som kan användas i olika sammanhang. I slutet av boken finns frågor som man kan använda för sig ejälv eller i teamet när man vill
utvecklas tillsammans - däribland
ett antal övningar för att belysa olikheter mellan olika personlighetsstilar. 
Pris 225:-, moms (6%) och frakt tillkommer.
Boken kan du beställa här.
ISBN 91-85433-18-7
Sidor: 160
Mjukband


  Vem tror du att du är?

Boken vänder sig till ungdomar och uppåt. Tonvikten ligger vid studiesituationer Motsatsparen beskrivs med tonvikt på studiesituationer, bl a lärstilar. Här finns bl a tips och milda varningar "Behöver se upp med". Motsatsparen konkretiseras under rubrikerna "När motsatser arbetar tillsammans" och "När motsatser möts".
Boken avslutas med typbeskrivningar.
Kan beställas från "Beställningar" i menyn överst på hemsidan.
Den kostar 110:- exkl moms. Vid beställning av 10 eller fler kostar den 99:-. Vid beställning av 20 eller fler är priset 85:-.
   

>> Aktuellt